ZETTA

Timarvode

Offert


Budget

K10-bilaga

Likviditetanalys

Årsstämmoprotokoll

Utökad lönehantering

OSS moms redovisning

Löpande kundfakturering

Förberedelse inför revisor

Nyckeltal och rapporteringar

Löpande rådgivningsmöten


Letar ni efter bokföringsakut?

Alltid digitalt - Fasta priser - Proaktiva rådgivare