ZETTA

Vad är Zetta?

Framtidens redovisning för småföretag


Vi står för kvalitet, kommunikation och kompetens.

Att bli kund hos oss är enkelt och smidigt. Vi hjälper dig hela vägen och ser till att övergången går smärtfritt.
Det här ingår i ditt onboarding-paket:

Ett konto startas upp
Vi tar över bokföringen
Uppstartssamtal med rutingenomgång
Överflytt av behörigheter


Så här funkar det i praktiken:

Digital bokföring i molnet — Fakturering — Kvittoskannig — Koppling till bank — Månadsrapporter


Du skickar dina fakturor och kvitton till oss månadsvis. Allt skickas digitalt – redan digitala underlag skickas som de är, pappersunderlag kan du scanna eller fota.


Vi bokför dina underlag i webbaserade bokföringssystemet och sedan återrapporterar till dig.


Vi håller dina deadlines. Med oss slipper du momsångest och bokslutskrångel. Vi gör alla bolagsdeklarationer åt dig. Dessutom ingår årsredovisning i priset, så länge man varit kund hos ZETTA under hela räkenskapsåret.


Du fakturerar själv dina kunder, ser till att de betalar och sköter dina egna betalningar, resten sköter vi. Vi gör din bokföring, ditt bokslut och din årsredovisning, vi deklarerar din moms och dina löner. Vi ser till att hålla alla dina deadlines


Arbetsgivare har mycket att tänka på i lönetider. Traktamenten, utbetalningar och arbetsgivardeklarationer. Men inte de mikrobolag som använder ZETTA. Rapportera bara frånvaro, lön och avvikelser – resten tar vi hand om.
Hur vi arbetar


Vi arbetar endast med små företag, alla kunder är lika viktiga. Vi ansvarar tillsammans för alla kunder – du är inte beroende av att ”din konsult” är på plats. Är du tydlig med hur mycket kontroll du önskar ha så är det precis den kontroll du kommer att få. Vi ger gärna full access till de system som används vid outsourcing, om så önskas.

Om ni litar inte på att rätt kompetens finns - en rättfärdigad oro och självklart vill du att din ekonomi ska hanteras av någon som har rätt kompetens. Hos oss en stor fördel är att vi är en fullservicebyrå med kompetenser inom flera olika områden och branschen.

Allt för att du ska bli så nöjd med din outsourcing som du bara kan bli.

Inga överraskningar


För att du ska slippa överraskningar får du hela vår tjänst till en fast månadskostnad. Aldrig några oväntade poster på fakturan alltså. Våra priser baseras i första hand på hur många anställda finns i företaget.

Vi är framtidens redovisning och vill göra skillnad för våra kunder.


ZETTA är en digitaliserad redovisningsbyrå som huvudsakligen arbetar i moln-baserade redovisningssystem. Det är kombinationen av vår kompetens och de ledande systemen som skapar vår leverans. Beroende på vilken typ av organisation du är och vilka behov du har så anpassar vi vårt system åt dig.

Kontakta oss direkt.


ZETTA är en helhetstjänst som ersätter den traditionella redovisningsbyrån och digitaliserar bolagets ekonomi

Outsourca Lön och Bokföring

Vi arbetar tillsammans med dig för att ta fram en lösning som passar ditt företag.
Låt oss göra jobbet. Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig.