ZETTA

PRISEREnskild firma — 1.400*


Ingår:


Årsbokslut
NE-bilaga till deklaration K1
Obegränsat antal av verifikat
Digital bokföring och redovisning
Deklaration av moms
Ekonomisk kvartalsrapport
Ej arbetsgivare

Ekonomisk rådgivning ingår i priset

Extra:
EU handel
Månadsbokslut

Startup — 1.400


Ingår:


Ekonomisk rådgivning ingår i priset
Digital bokföring och redovisning
Obegränsat antal av verifikat
Kvartals- eller årsmoms
Ej arbetsgivare

Aktiebolag 1 — 2.100*Ingår:

Årsredovisning
Deklaration K2
Obegränsat antal av verifikat
Digital bokföring och redovisning
Deklaration av arbetsgivaravgift
Löneadministration inkl AGI, 1 anställd
Ekonomisk månadsrapport
Deklaration av moms
K-10 bilaga

Extra:
EU handel
ROT/RUT
Månadsbokslut


Aktiebolag 4 — 3.200*Ingår:

Årsredovisning
Deklaration K2
Obegränsat antal av verifikat
Digital bokföring och redovisning
Deklaration av arbetsgivaravgift
Löneadministration inkl AGI, upp till 4 anställda
Ekonomisk månadsrapport
Deklaration av moms
K-10 bilaga


Extra:
EU handel
ROT/RUT
Månadsbokslut*normalt kan ovanstående erbjudas som fastpris när vi får underlag till bokföringen i god ordning, att materialet är komplett och att det tydligt framgår vad underlagen avser. I paketen ingår all hjälp du som företagare vanligtvis behöver från din redovisningsbyrå under ett år. Moms tillkommer.
Vi tar ut en uppstartsavgift som motsvarar en månadskostnad.
ZETTA är en helhetstjänst som ersätter den traditionella redovisningsbyrån och digitaliserar bolagets ekonomi

Outsourca Bokföring

Vi arbetar tillsammans med dig för att ta fram en lösning som passar ditt företag.
Låt oss göra jobbet. Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig.